5/5 - (1 vote)

Urazy to część sportu. O nich będzie najbliższy tekst. Sportowcy powinni posiadać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego w wielu sytuacjach piłkarzowi, bądź koszykarzowi może należeć się odszkodowanie za kontuzję w sporcie.

Zazwyczaj ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. W przypadku sportowców sytuacja jest inna. Zgodnie z ustawą o sporcie zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, a także zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym. Chodzi o kluby będące członkami polskiego związku sportowego. W przypadku zawodnika kadry narodowej obowiązek zawarcia ubezpieczenia spoczywa na polskim związku sportowym.

Odszkodowanie za kontuzję w sporcie

Za jakie urazy może należeć się odszkodowanie? Nieszczęśliwy wypadek definiuje się zwykle jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim). Takie – w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

A więc może być to każdy rozstrój zdrowia. W przypadku sportowców najczęściej będą to:

  • Skręcenia nogi.
  • Wybicie palca.
  • Uraz łąkotki.
  • Urazy stawu skokowego.
  • Inne uszkodzenie bądź zerwania więzadeł.
  • Inne naciągnięcia.
  • Złamania kości.

W ubezpieczeniu NNW prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia uzależnione jest od ulegnięcia przez ubezpieczonego nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach umowy. Celem ubezpieczenia jest wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia objęte mogą być koszty leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu. Dlatego warto zadbać o jak najszerszy zakres ubezpieczenia w polisie.

Odszkodowanie za kontuzję w sporcie, ale w jakiej wysokości?

Jeżeli zastanawiasz się w jakiej wysokości należy się odszkodowanie za kontuzję w sporcie, z pewnością pomoże lektura polisy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może być różna, ale zwykle pełna suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest wypłacana w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci ubezpieczonego. Określony procent sumy ubezpieczenia jest wypłacany w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100%. Na przykład jeśli uraz łąkotki określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia na 20% uszczerbku na zdrowiu, a suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł – ubezpieczony otrzyma wówczas 20 000 zł.

Świadczenie obliczane jest bowiem jako iloczyn sumy ubezpieczenia i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście ubezpieczenie może obejmować nie tylko odszkodowanie za kontuzję w sporcie w postaci procentowego uszczerbku na zdrowiu. Warto postarać się również o zwrot kosztów operacji, rekonwalescencji lub pobytów w szpitalu.

Ubezpieczenie NNW nie jest jedyną podstawą do roszczeń o odszkodowanie za kontuzję w sporcie. Czasami w grę wchodzić będzie uzyskanie odszkodowania bądź zadośćuczynienia na podstawie ubezpieczenia OC.

A dodatkowo, jeśli jesteś profesjonalistą i masz zawartą umowę z klubem, możesz jako sportowiec domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń takich jak jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

  Piotr STOSIO Radca Prawny Radca Prawny
Zapraszam też do przeczytania moich poprzednich tekstów na blogu zadoscuczynienie.com. W tym o możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za pobicie na dyskotece. Zachęcam też do polubienia strony na Facebooku, link znajdziesz po prawej 🙂

Skorzystaj z formularza i zapytaj o wypadek w pracy, a także sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie.


 

4 thoughts on “Odszkodowanie za kontuzję w sporcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *