5/5 - (1 vote)

Każdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do tysięcy wypadków. W naprawdę wielu z nich poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym. Każdy bowiem rolnik powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nawet jeżeli jednak to nie posiada, to odpowiedzialność za zdarzenie ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przykładów wypadków w gospodarstwach rolnych jest mnóstwo. Mogą być to przewrócenia o węże ogrodowe, urazy rąk wynikające z niewłaściwego posługiwania się piłą, a także wszelkie inne, np. związane z pracą maszyn rolniczych. W gospodarstwach rolnych zagrożeń jest naprawdę wiele. Dlatego też rolnicy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, aby to ubezpieczyciele płacili za szkody związane ze zdarzeniem.

Gdy już wiemy, że to do ubezpieczyciela gospodarstwa rolnego możemy zgłosić się z roszczeniami, w drugiej kolejności należy zapytać…

Kto może być poszkodowanym?

Otóż każdy. Możliwości jest bardzo wiele. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym może należeć się:

 • Członkowi rodziny właściciela gospodarstwa rolnego.
 • Pracownikowi w gospodarstwie rolnym.
 • Sąsiadowi, który pomagał jednorazowo w gospodarstwie rolnym.
 • Osobie zamieszkałej w gospodarstwie rolnym.
 • Osobie trzeciej, która brała udział w wypadku.
 • Właścicielowi gospodarstwa rolnego.

Poszkodowanym może być każdy. Każdy też ma szansę na zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym. A to dlatego, że w ten sposób działa obowiązkowe ubezpieczenie OC prowadzących gospodarstwa rolne. Warto przypomnieć, że jest ono obowiązkowe. To znaczy, że każdy rolnik powinien posiadać ubezpieczenie OC. Jeżeli jednak go nie ma, odpowiedzialność wówczas ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wtedy to do niego należy zwrócić się z roszczeniami.

Jakie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w rolnictwie?

Wysokość roszczeń tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania zależą od konkretnego przypadku. Tu jednak należy podkreślić, że zadośćuczynienie to nie to samo co odszkodowanie. Zadośćuczynienie obejmuje krzywdę, a odszkodowanie szkody majątkowe, np. wydatki na zakup lekarstw, utracone dochody i wiele innych.

Wypadki w gospodarstwie rolnym są jednak różne. Różne są też ich skutki. Czasami są to niegroźne skręcenia, czy niewielkie złamania, za które poszkodowany może otrzymać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są też jednak sprawy znacznie poważniejsze, w których roszczenia sięgają kilkuset tysięcy złotych, a nawet i znacznie więcej. W takich sprawach poszkodowany może wystąpić o:

 • Zadośćuczynienie pieniężne.
 • Zwrot kosztów leczenia.
 • Zwrot kosztów opieki osób trzecich.
 • Utracone dochody.
 • Zwrot kosztów rehabilitacji.
 • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.
 • Rentę z tytułu utraconych dochodów.
 • Inne roszczenia.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na nie w komentarzach, bądź w wiadomości e-mail.

Piotr Stosio

Radca Prawny


Przeczytaj też tekst na temat zadośćuczynienia za poparzenie. Warto też pamiętać, że zadośćuczynienie może należeć się nie tylko raz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *