5/5 - (1 vote)

Zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską – w jakich sytuacjach je uzyskać. A także komu się należy. Zapraszam do przeczytania kolejnego tekstu na moim blogu zadoscuczynienie.com.

Podobno nie ma dobrego czasu na napisanie posta na bloga. Poniedziałek jest dniem, w którym w mojej praktyce zawsze dużo się dzieje, ale mimo to spróbuję napisać kilka słów 🙂

Tym razem na temat jednego z ostatnich ciekawych wyroków, o których głośno było w mediach branżowych. Dotyczy on pacjentki, która uzyskała zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską.

Zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską

Stan faktyczny był następujący. Poszkodowana domagała się zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo wniosła o zasądzenie kwoty 80 000 zł zadośćuczynienia za naruszenia jej praw pacjenta przez niepoinformowanie jej o stanie zdrowia przez personel medyczny szpitala. Sądy obu instancji ustaliły, że działania placówki medycznej i lekarzy podejmowane wobec powódki były oparte na niedokładnej i w konsekwencji błędnej diagnostyce. Na podstawie błędnej i niekompletnej diagnozy powódka wyraziła zgodę na zabieg operacyjny.

Sądy obu instancji ustaliły, że działania personelu medycznego podejmowane wobec poszkodowanej w ubezpieczonym przez stronę pozwaną szpitalu były oparte na niedokładnej i w konsekwencji błędnej diagnostyce. Sąd okręgowy zasądził jej 280 tys. zł zadośćuczynienia. Oddalił za to roszczenie o zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską związane z nienależytym poinformowaniem jej o stanie zdrowia. W uzasadnieniu wskazał, że prawo pacjentki do właściwej informacji nie zostało naruszone.

Innego zdania był Sąd Najwyższy. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2019 r. o sygn. II CSK 293/18 przyznał na rzecz powódki kwotę 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W ocenie Sądu Najwyższego decydujące o odpowiedzialności udzielającego świadczeń medycznych jest wyłącznie wykazanie naruszenia wskazanych w ustawie praw pacjenta i zawinienie podmiotu świadczącego usługę. W związku z tym pokrzywdzony nie musi udowadniać, że doszło do naruszenia prawnie chronionego dobra osobistego – wystarczy wskazać konkretne naruszenie praw pacjenta.

Błędna informacja o stanie zdrowia pozbawiła pacjentkę prawa do wyrażenia zgody, bądź jej odmówienia na poddanie się operacji. Operacji, którą następnie przeprowadzono w szpitalu. Tylko decyzja pacjenta w tym przedmiocie podjęta na podstawie prawdziwych informacji, opartej na właściwej diagnozie, umożliwia pacjentowi zrealizowanie tego prawa.

To ciekawy wyrok. Zasądzona kwota także jest dość wysoka.

Wyrok powinien zmotywować placówki medyczne do przedstawiania odpowiedniej informacji pacjentowi. W przypadku gdy będzie ona nieprawidłowa, pacjentowi może należeć się zadośćuczynienie.

Piotr Stosio

Radca Prawny


Zapraszam też do przeczytania jednego z poprzednich tekstów dotyczących zadośćuczynienia dla rodziny ofiar komunizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *