5/5 - (1 vote)

Nachalna windykacja, częste, powtarzające się telefony, straszenie dłużnika. Jednym słowem: nękanie przez firmę windykacyjną. To coraz częstsze przypadki. Co może zrobić dłużnik, gdy pomimo przedawnienia roszczenia, nadal otrzymuje telefony wzywające do zapłaty? Może wytoczyć firmie windykacyjnej proces sądowy.

W podobnych sytuacjach coraz częściej zapadają wyroki przyznające dłużnikom zadośćuczynienie pieniężne za nękanie przez firmę windykacyjną. Chodzi o sytuacje, gdy dłużnik wygrał proces z firmą windykacyjną, a ta nadal oczekuje zwrotu długu. Ale za co konkretnie będą należały się świadczenia?

 

Na czym może polegać nękanie przez firmę windykacyjną?

Nie każde działanie wierzyciela – firmę windykacyjną, jak stwierdził w uzasadnieniu wyroku jeden z sądów, zmierzające do odzyskania długu legalizuje wkroczenie w sferę dóbr osobistych dłużnika.

Jest ono dopuszczalne tylko wówczas, gdy mieści się ono w ramach ustalonego porządku prawnego. W tym z poszanowaniem szczególnych regulacji dotyczących obrotu konsumenckiego. A więc firma windykacyjna nie może przekroczyć pewnych barier.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. I ACa 31/13):

Są granice, których wierzycielowi przekroczyć nie wolno. Otóż działanie firmy windykacyjnej, która lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami wymusza na nim przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu co do którego zgłosi on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności.

Firmy windykacyjne nie mogą więc przekraczać sfery miru domowego dłużnika, przekraczając dobre obyczaje. Co to oznacza w praktyce? Niedozwolone są chociażby powtarzające się, nocne telefony do dłużnika. Takie które naruszają prywatność dłużnika. Jeżeli zatem pomimo zakończonego i wygranego procesu sądowego nadal otrzymujesz żądania zwrotu długu, możesz wystąpić o zadośćuczynienie za bezpodstawne nękanie przez firmę windykacyjną. Oczywiście pod warunkiem, że dochodzi do naruszenia twojej prywatności.

 

Na jakie kwoty można liczyć za nękanie przez firmę windykacyjną?

Na pytanie postawione w nagłówku nie jest łatwo odpowiedzieć, ponieważ każdy przypadek jest inny. Dłużnicy jako poszkodowani w takich przypadkach różnie reagują na otrzymywane telefony.

Ważny jest z pewnością czas nękania przez windykatorów. Także regularność, jego sposoby, a także przede wszystkim wpływ na życie roszczącego. Dlatego wysokość żądanej kwoty zadośćuczynienia trzeba ustalić każdorazowo w oparciu o sytuację faktyczną w konkretnej sprawie.

W sprawie o sygn. VI ACa 84/11 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 czerwca 2011 r. uznał, że odpowiednia jest kwota 7 500 zł. Inną kwotę przyznał Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sprawa o sygn. II Ca 1361/12). W wyroku wskazał, że wolność gospodarcza nie powinna wyprzedzać wartości związanych z dobrami osobistymi. Dlatego uznał, że za nękanie przez firmę windykacyjną za zasadną uznał kwotę 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Do tej pory za nękanie przez firmę windykacyjną sądy przyznawały kwoty od kilku tysięcy do nawet 10 000 zł. Oczywiście poza zadośćuczynieniem możliwe są także inne roszczenia odszkodowawcze, koszty leczenia, utraconego dochodu i inne.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny


Przeczytaj także o wygranej przeze mnie sprawie z ZUS za udar w pracy!


Skorzystaj z formularza i sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *