5/5 - (1 vote)

Zwykle po wypadkach drogowych moi Klienci skarżą się nie tylko na urazy fizyczne, ale też na doznane dolegliwości psychiczne. Bardzo często lekarze stwierdzają zespół stresu pourazowego po wypadku właśnie. Czasem także depresję powypadkową. Za takie urazy też należy się zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie.

Zespół stresu pourazowego po wypadku

To poważne dolegliwości, często wymagające pomocy specjalistów:

  • Psychologa.
  • Psychiatry.
  • Psychotraumatologa.
  • Terapeuty.

Leczenie podjęte – zazwyczaj u psychologa – jest jednak długie i kosztowne. Natomiast sam fakt podjęcia takiego leczenia powinien wpływać na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego. 

Co do zaś kosztów leczenia psychologiczno-psychiatrycznego po zdarzeniu rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą, winno ono zostać zwrócone przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Gdy jednak tego typu leczenie niezbędne jest w okresie dłuższym, a być może w ogóle w przyszłości, uzasadnione może być roszczenie o rentę powypadkową z tytułu zwiększonych potrzeb.

Z mojego doświadczenia w wielu sprawach wypadków drogowych muszę stwierdzić, że znacznie częściej moi Klienci korzystają z pomocy specjalistów, niż nie korzystają. W obecnych czasach pomoc psychologiczna jest więc czymś naturalnym. I też nastawienie społeczne do jej podjęcia jest znacznie inne. To w zasadzie jak wizyta u lekarza. Często po prostu potrzebna.

Zadośćuczynienie za zespół stresu pourazowego po wypadku

Zdarzają się natomiast sporadycznie sprawy, gdy urazów fizycznych w zasadzie nie ma lub są one niewielkie. Natomiast poszkodowani doznają urazów psychicznych.

Taką sytuację miała moja Klientka, która przez 3 lata podejmowała leczenie u psychologa i psychiatry, mimo że fizyczne dolegliwości były niewielkie. Sam przebieg wypadku był jednak traumatyczny dla niej. Otóż jej samochód został niemal zmiażdżony, wskutek czego nie mogła się z niego wydostać. To spowodowało właśnie dolegliwości o charakterze psychicznym, mimo że leczenie ortopedyczne było krótkie. Lekarze stwierdzili u niej zespół stresu pourazowego i depresję powypadkową. Przeszła długotrwałą i kosztowną terapię.

Na tej podstawie wystąpiliśmy do Sądu o zadośćuczynienie pieniężne za zespół stresu pourazowego po wypadku, a także w związku z depresją. Udało nam się zawrzeć ugodę, z której poszkodowana była bardzo zadowolona.


Jeżeli więc zastawiasz się, jakie kwoty przysługują Ci po wypadku, możesz skonsultować to ze mną.

Przeczytaj też o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu za:

Radca Prawny

Piotr Stosio

 


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *