5/5 - (1 vote)

Niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy może powodować szkodę. Poza odszkodowaniem poszkodowany może domagać się przyznania na jego rzecz zadośćuczynienia pieniężnego. W tym przypadku przyznano właśnie zadośćuczynienie za zatrzymanie prawa jazdy.

Ciekawą sprawę przedstawiono właśnie w serwisie prawo.pl. Przedmiotem jednego z ostatnich postępowań sądowych o zadośćuczynienie pieniężne było zatrzymanie prawa jazdy kierowcy przez Starostę. Przyczyną była jazda pod wpływem alkoholu. Tyle że sytuacja okazała się pomyłką, a błąd popełnili policjanci. Poszkodowanego w ogóle nie było w tym czasie w kraju. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że zatrzymany przez Policję przedstawił się nie swoim imieniem i nazwiskiem. Jego dane nie zostały zweryfikowane. Kierowca o wyroku zaocznym dowiedział się jakiś czas później, gdy został zatrzymany przez Policję, a przeciwko niemu zostało wszczęte postępowanie dotyczące kierowania bez uprawnień.

Po wyjaśnieniu pomyłki i odzyskaniu prawa jazdy kierowca wystąpił do sądu o zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie za zatrzymanie prawa jazdy

Sąd I. Instancji przyznał na jego rzecz za ten błąd kwotę 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd rozpoznający sprawę uznał bowiem, że czynności podjęte przez policjantów w celu ustalenia tożsamości kierowcy, która podała te dane były nieprawidłowe. Nie zweryfikowali oni tych danych. Nawet pomimo tego, że adres, który został podany przez zatrzymanego różnił się od tego, który znajdował się w policyjnych systemach. Nie zlecono też żadnych czynności sprawdzających. Zapadł więc wyrok zasądzający.

Apelacja wywiedziona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa została oddalona. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

To kolejna sprawa o zadośćuczynienie za zatrzymanie prawa jazdy. Zadośćuczynienia w takiej sprawie można domagać się na podstawie art. 417 KC. Zgodnie z nim za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

________________

Radca Prawny 

Piotr Stosio


Zapraszam  też do przeczytania poprzednich tekstów, w tym o zadośćuczynieniu przyznanym przez Sąd za błąd brata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *