W ostatnim okresie dochodzi do wielu wypadków w komunikacji miejskiej: w autobusach, metrze, a w szczególności w tramwajach. Poszkodowanemu zwykle należy się zadośćuczynienie za wypadek w tramwaju.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa komunikacyjnego jest bowiem zaostrzona, odpowiada ono na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że może uwolnić się od swojej odpowiedzialności jedynie w trzech przypadkach. Siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej, bądź wyłącznej winy poszkodowanego, co z punktu widzenia odpowiedzialnego jest trudne. Zazwyczaj jednak przedsiębiorstwo komunikacyjne ponosi odpowiedzialność i będzie zobowiązane do zapłaty zadośćuczynienia za wypadek w tramwaju. Co więcej, nawet w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do zdarzenia, może on otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie.

 

Zadośćuczynienie za wypadek w tramwaju

Wypadki w komunikacji publicznej są specyficzne. Mogą się wydarzyć nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do zderzenia kilku pojazdów, a przyczyną jest choćby zbyt mocne zahamowanie kierowcy autobusu, bądź maszynisty tramwaju powodujące upadek pasażera. Ewentualnie przyczyną może być nieutrzymanie równowagi przez pasażerów zajmujących miejsca stojące

Poszkodowanym należy się zadośćuczynienie za wypadek w tramwaju, a takie inne roszczenia odszkodowawcze:

  • Zwrot kosztów leczenia.
  • Zwrot kosztów rehabilitacji.
  • Opieka osób trzecich.
  • Utracone dochody.

 

Jak należy zachować się po wypadku w tramwaju

Co należy zrobić, aby otrzymać zadośćuczynienie za wypadek w tramwaju? W pierwszej kolejności należy zebrać odpowiednie dowody. Najlepiej wystąpić do przedsiębiorstwa komunikacyjnego o nagranie z monitoringu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, dlatego że okres ich przechowywania jest krótki. Zwykle po miesiącu są one kasowane. Jeżeli nie uda się z nagraniem z monitoringu dobrym dowodem może być:

  • Oświadczenie świadków zdarzenia.
  • Zeznania motorniczego.
  • Dokumentacja fotograficzna.
  • Zeznania współpasażerów.
  • A nawet dokumentacja medyczna. Czasem zdarza się, że niektóre wypadki są na tyle poważne, że na miejsce wzywane są służby medyczne.

W jaki sposób spółki obsługujące tramwaje mogą bronić się? Najlepiej winą osoby trzeciej – na przykład w sytuacji gdy kierowca samochodu zajechał drogę motorniczemu, z tym że jest to dosyć trudne. Czasami winą poszkodowanego. Na ten temat przygotuję jeden z najbliższych tekstów.

Zapraszam także do przeczytania tekstu na temat zadośćuczynienia i odszkodowania za poparzenie fajerwerkami.

Piotr Stosio 

Radca Prawny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.