Śmierć brata lub siostry w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, wypadku przy pracy czy na skutek innego zdarzenia spowodowanego czynem niedozwolonym zwykle powoduje dużą traumę u poszkodowanych. Rodzeństwo ma jednak prawo otrzymać zadośćuczynienie za śmierć brata. Przeczytaj tekst i sprawdź kiedy i w jakiej wysokości się należy.

Zadośćuczynienie za śmierć brata

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Za najbliższego członka rodziny uznawany jest zazwyczaj także brat.

Chyba że, co jednak zdarza się rzadko, rodzeństwo nie utrzymuje ze sobą żadnych kontaktów. W takim wypadku zadośćuczynienie za śmierć brata nie będzie uzasadnione. Warunkiem jest więc wystąpienie krzywdy związanej ze śmiercią osoby najbliższej, a także istnienie wcześniej co najmniej pozytywnych relacji między rodzeństwem.

Roszczeń można dochodzić nawet w ciągu 20 lat od dnia zdarzenia, jakim jest śmierć brata. Zależy to od terminu przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie, jaki ma zastosowanie w konkretnej sprawie.

 

Zadośćuczynienie za śmierć brata – w jakiej wysokości należy się?

Zadośćuczynienie za śmierć brata musi być odpowiednie. Co to oznacza w praktyce? Nie może być za niskie, musi mieć odczuwalną wartość, ale też nie powinno przekroczyć rozsądnej granicy. Pod uwagę branych jest wiele czynników.

  • Charakter krzywdy doznanej w wyniku śmierci brata.
  • Stopień dotychczasowych relacji i częstotliwość kontaktów ze zmarłym, w tym jak często roszczący spotykał się ze zmarłym, bądź czy mieszkał z nim razem czy oddzielnie.
  • Wiek rodzeństwa.
  • Czy śmierć najbliższego wywołała konieczność pomocy psychologa, psychiatry bądź terapeuty.
  • Wiele innych aspektów.

Jak wynika ze statystyk Komisji Nadzoru Finansowego średnia wysokość zasądzanego przez sądy zadośćuczynienia za śmierć brata wynosi ponad 20 000 zł. Zdarzają się jednak znacznie wyższe przyznane kwoty, od 50 000 zł do nawet 100 000 zł. Wiele zależy od tego, jak poprowadzone zostanie postępowanie sądowe, jakie dowody zostaną przeprowadzone i w jaki sposób. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty już od początku sprawy.

 

Inne roszczenia

Poza zadośćuczynieniem za śmierć brata w niektórych przypadkach roszczący może zażądać także innych roszczeń. A w tym stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. A także zwrotu kosztów pogrzebu, jeżeli poszkodowany je poniósł, a w tym kosztów:

  • odzieży pogrzebowej,
  • zniczy, wieńców,
  • mszy,
  • nagrobka.

Na ten temat przygotuję kolejne teksty.

W niektórych sprawach roszczeń można dochodzić nawet za zdarzenia sprzed 20 lat. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

 

Piotr STOSIO

Radca Prawny

 


Zapraszam też do przeczytania moich poprzednich tekstów, a w tym o możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za kontuzję w sporcie.

Zapraszam do kontaktu.

One thought on “Zadośćuczynienie za śmierć brata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.