5/5 - (1 vote)

Spożywanie alkoholu czasami prowadzi do agresji. A wtedy zdarzają się bójki i pobicia i inne zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu. Coraz częściej polskie sądy przyznają poszkodowanym zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece. 

Od kogo dochodzić roszczeń?

Zwykle poszkodowani dochodzą zasądzenia świadczeń od właścicieli klubów i dyskotek, bądź organizatorów imprezy. Podstawę prawną ich roszczeń stanowi art. 415 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ewentualna wina właścicieli dyskotek polegać może na niedochowaniu należytej staranności. A ta przejawiać może się chociażby w zatrudnieniu nieodpowiedniej, zbyt niewielkiej, liczby wykwalifikowanych pracowników ochrony, którzy nie zawsze są w stanie zapanować nad bawiącymi się. Prowadzący dyskotekę powinien dołożyć bowiem szczególnej ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.

Oczywiście istnieje możliwość pozwania bezpośrednio sprawcy zdarzenia. A także obu podmiotów, właściciela dyskoteki i sprawcy zdarzenia. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie może być zasadne nie tylko pobicie na dyskotece, ale też w każdym innym miejscu poza nią. Wówczas jednak odpowiedzialnym będzie raczej tylko sprawca pobicia.

Ważnym dowodem w tego typu sprawach są nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków. Z drugiej strony organizator imprezy może bronić się argumentem zatrudnienia odpowiedniej liczby ochroniarzy, a także winą osoby trzeciej, niezwiązanej z nią w żaden sposób.

Zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece – jakich kwot dochodzić?

W jakiej wysokości może być zasadne zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece? Każdorazowo kwota ustalana jest w oparciu o okoliczności danej sprawy, które związane są przede wszystkim z obrażeniami ciała jakich doznał poszkodowany. Sąd rozpoznający sprawę bierze pod uwagę wiele aspektów. Czy uszczerbek na zdrowiu ma znaczenie? Zdecydowanie tak, jako jeden z elementów wpływających na wysokość zadośćuczynienia.

Zazwyczaj są to kwoty od kilku, kilkunastu do nawet 200 000 zł, choć zdarzyć się mogą oczywiście znacznie wyższe, gdy obrażenia poszkodowanego są bardzo poważne, a doznane obrażenia mają charakter trwały.

Mowa oczywiście wyłącznie o zadośćuczynieniu pieniężnym, do tego dochodzą inne roszczenia odszkodowawcze:

  • Koszty leczenia.
  • Koszty utraconych dochodów.
  • Inne świadczenia, w tym rentowe.
  • Koszty opieki świadczonej przez osoby trzecie.

Piotr STOSIO

Radca Prawny


Zachęcam też do przeczytania innych tekstów, w tym na temat zadośćuczynienia i odszkodowania za fajerwerki.

2 thoughts on “Zadośćuczynienie za pobicie na dyskotece

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *