5/5 - (1 vote)

Ostatnio w mediach głośno było o wyroku, w którym Sąd Najwyższy przyznał poszkodowanemu 100 000 zł za pomyłkę  urzędnika. O tym będzie następny tekst – zadośćuczynienie za błąd urzędnika. Zapraszam do przeczytania.

O sprawie donosiły ostatnio media branżowe. W opisywanym przeze mnie postępowaniu pomyłka pracownika sądu doprowadziła do wpisania niewinnego człowieka do Krajowego Rejestru Karnego. A następnie także do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego jako prezesa zarządu spółki. Przyczyną tego były przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Nie może być bowiem członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa. Tak też było w tej sytuacji. Tyle że prezes zarządu wcale nie został skazany. Był niewinny.
Sąd Najwyższy uznał, że było to nieprofesjonalne zachowanie, niedbalstwo i brak urzędniczej wyobraźni. Uzasadnił, że zakres krzywdy ma związek z wykonywaniem władzy publicznej, nastąpiło zderzenie poszkodowanego z machiną urzędniczą.

Zadośćuczynienie za błąd urzędnika

Podstawę prawną do roszczeń wobec Skarbu Państwa stanowi przede wszystkim art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność:
  • Skarb Państwa.
  • Jednostka samorządu terytorialnego.
  • Lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
W tym przypadku szkoda powoda polegała na tym, że stracił na kilka miesięcy możliwość bycia członkiem zarządu spółki. A dodatkowo każda osoba, która przeglądać będzie akta rejestrowe spółki, dowie się, że wykreślono go z uwagi na wyrok karny. To może wpływać natomiast na relacje biznesowe powoda.

To ciekawy wyrok, nieco precedensowy. Do tej pory w orzecznictwie uznawano, że tylko ekscesy i duże błędy urzędników, a w tym sądów, obciążą budżet państwa odpowiedzialnością odszkodowawczą. A więc rzadko zasądzano zadośćuczynienie za błąd urzędnika.

Piotr Stosio

Radca Prawny

Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i nie tylko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *