Możliwość otrzymania zadośćuczynienia pieniężnego po śmierci brata czy ojca nie budzi wątpliwości. Co innego po śmierci teściowej. Pomimo to zapadają wyroki sądowe przyznające zadośćuczynienie pieniężne po śmierci teściowej. O tym będzie najbliższy tekst. 

Podstawą do żądania zadośćuczynienia jest czyn niedozwolony – wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy. Ale też wypadek w rolnictwie lub każde inne zdarzenie, za które odpowiada osoba trzecia.

Roszczeń można dochodzić w ciągu nawet 20 lat od śmierci zmarłego. Zależy to od terminu przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie, jaki ma zastosowanie w konkretnej sprawie.

 

Zadośćuczynienie po śmierci teściowej

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jak widać, w przepisie mowa jest o tym, że świadczenia przysługują za śmierć najbliższego członka rodziny, ale nie do końca wiadomo, kto nim jest. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Przyjmuje się, że najbliższym członkiem rodziny nie musi być koniecznie siostra, córka, mąż, bądź dziecko. Liczą się raczej faktyczne relacje łączące dane osoby. Dlatego zadośćuczynienie po śmierci teściowej może należeć się zięciowi lub synowej. Zadośćuczynienie może też należeć się konkubentowi, ale też sąsiadowi. A znowu może nie należeć się siostrze lub dziadkowi, którzy nie utrzymali żadnych kontaktów ze zmarłym przed jego śmiercią.

 

W jakiej wysokości zadośćuczynienie po śmierci teściowej?

Zwykle sądy przyznają zadośćuczynienie po śmierci teściowej w wysokości około kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście w sytuacji, gdy jest ono uzasadnione. Wiele zależy od stopnia relacji rodzinnej łączącej ze zmarłą teściową, a także od krzywdy doznanej w wyniku jej śmierci. Pozostałe elementy, które będą brane pod uwagi to choćby wspólne zamieszkiwanie w domu rodzinnym z teściową przed jej śmiercią, a także sposób przeżywania śmierci teściowej.

Przykładowo w jednym z wyroków Sąd Rejonowy w Kościerzynie z dnia 15 czerwca 2015 r. przyznał synowej po śmierci teścia kwotę 20 000 zł. Zdarzają się jednak roszczenia oddalone.

Podsumowując, zięć, synowa mogą być uprawnieni do żądania zadośćuczynienia po śmierci teściowej bądź teścia, z tym że muszą wykazać szczególną bliskość relacji z teściową.

 

Piotr STOSIO

Radca Prawny


Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach 🙂

2 thoughts on “Zadośćuczynienie po śmierci teściowej

  1. Panie Mecenasie, czy należy mi się zadośćuczynienie, jeżeli mieszkałem z teściową przez 2 lata? Zginęła w wyniku wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.