5/5 - (1 vote)

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie miednicy. Jak je uzyskać, ile się należy? Jakie kwoty zasądzają polskie sądy z tego tytułu? O tym przeczytasz w tym tekście.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie miednicy

Urazy miednicy należą do najpoważniejszych odniesionych w wypadkach drogowych. Często po takim złamaniu poszkodowany jest co najmniej przez kilka tygodni osobą leżącą. Wymaga pomocy osób najbliższych w najprostszych czynnościach życia codziennego. W przygotowaniu jedzenia, picia, ale też choćby pomocy przy toalecie.

Dlatego też stopień krzywdy poszkodowanego należy do najpoważniejszych. Zazwyczaj ubezpieczyciele przyznają około kilkunastu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Na przykład Sąd Okręgowy w Gliwicach (link przenosi do wyroku) przyznał 95 000 zł, do już wypłaconych 35 000 zł.

Znacznie więcej, co oczywiste, można uzyskać w Sądzie. Są to kwoty nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy i więcej. Zależą od tego, czy osoba poszkodowana doznała też innych obrażeń ciała. A często przy tak poważnych wypadkach jest ich znacznie więcej.

Odszkodowanie za złamanie miednicy

Przy tak poważnych złamaniach często poszkodowanym przysługuje również odszkodowanie. Nie tylko mam na myśli zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów i zakupu lekarstw. Ale przede wszystkim koszty opieki świadczonej przez członków rodziny. To specyficzne roszczenie, często negowane przez ubezpieczycieli.

Odszkodowanie za koszty opieki przysługuje poszkodowanemu wtedy, gdy opieka taka jest potrzebna. Po prostu, nie wielu wymagań. Nie ma przy tym znaczenia, czy poszkodowany faktycznie ponosi jakieś koszty, nie musi przecież zatrudniać pielęgniarki. Wystarczy że taka opieka jest mu potrzebna. Rzadko zdarza się przecież, że osoba poszkodowana płaci choćby innym członkom rodziny. Należy natomiast ustalić, ile tej opieki potrzeba. Przy najpoważniejszych urazach to nawet 24 godziny na dobę.

Jeżeli zastawiasz się, jakie kwoty przysługują Ci po wypadku, możesz skonsultować to ze mną.

Przeczytaj też o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu za:

Radca Prawny

Piotr Stosio

 


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *