Oceń tekst post

W trzech uchwałach wydanych w marcu tego roku Sąd Najwyższy uznał, że zadośćuczynienie pieniężne należy się także osobom najbliższym poszkodowanego, który żyje. Opublikowane zostały uzasadnienia orzeczeń, w tym uchwały o sygn. III CZP 60/17.

Co wiemy z uzasadnienia Sądu Najwyższego? Zadośćuczynienie pieniężne będzie należało się jedynie w wyjątkowych sytuacjach, tylko w sytuacjach najcięższych i nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu poszkodowanego.

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w stanie wegetatywnym

W ocenie Sądu Najwyższego zadośćuczynienie będzie zasadne w przypadku faktycznej niemożliwości nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla danego rodzaju stosunków. A w szczególności więzi łączącej dzieci i rodziców.

W jednym z najbliższych wpisów poświęcę więcej miejsca temu zagadnieniu.

Piotr Stosio Radca Prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *