5/5 - (1 vote)

W 2009 roku powstała ustawa, na mocy której rodziny ofiar polskich zbiorowych wystąpień wolnościowych mogą otrzymać zadośćuczynienie pieniężne. Trzeba się jednak śpieszyć – termin na złożenie wniosku mija 16 lipca 2019 r. Przeczytaj, co trzeba zrobić aby otrzymać zadośćuczynienie dla rodziny ofiar komunizmu.

Uchwalona ustawa określa zasady przyznawania zadośćuczynienia dla rodziny ofiar komunizmu członkom rodzin osób, które na skutek działań wojska, milicji i organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi. Roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny ofiar komunizmu dotyczy zmarłych w latach 1956 – 1989 r.

Zadośćuczynienie dla rodziny ofiar komunizmu

Zadośćuczynienie pieniężne mogą otrzymać rodziny ofiar następujących wydarzeń:

  • czerwca 1956 r. w Poznaniu,
  • października 1957 r. w Warszawie,
  • grudnia 1970 r. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i na Wybrzeżu,
  • czerwca 1976 r. w Radomiu,
  • okresu stanu wojennego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r.,
  • w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983 -1989 r.

Aby otrzymać zadośćuczynienie należy złożyć odpowiedni wniosek. Zadośćuczynienie dla rodziny ofiar komunizmu wypłacane jest jednorazowo ze Skarbu Państwa. Zadośćuczynienie wypłaca Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

50 000 zł zadośćuczynienia dla każdego członka rodziny ofiar komunizmu

Do członków rodziny ofiary komunizmu zalicza się:

  • żonę zmarłego,
  • dzieci zmarłego,
  • rodziców oraz osoby przysposabiające.

Każda z tych osób może otrzymać po 50 000 zł. Prawo do zadośćuczynienia dla rodziny ofiar komunizmu przysługujące członkowi rodziny jest ściśle związane z jego osobą i niezbywalne. Co bardzo ważne, termin na złożenie wniosku upływa 16 lipca 2019 r. – później nie będzie to możliwe. Dlatego ci, którzy jeszcze wniosku nie złożyli, powinni się śpieszyć.

Wniosek powinien zawierać odpowiednie informacje. Dołączyć należy do niego akt zgonu zmarłego, a także akt stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa albo stopień pokrewieństwa z tą osobą.

Wypłata zadośćuczynienia dokonywana jest w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy roszczący może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co istotne, wypłata kwoty 50 000 zł jest wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych.

Piotr STOSIO

Radca Prawny


Zapraszam także do przeczytania tekstu na temat zadośćuczynienia za śmierć brata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *