5/5 - (1 vote)

Przed rokiem przygotowałem tekst o możliwości uzyskania zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC za wypadek w gospodarstwie rolnym. Dochodzone jest ono od ubezpieczyciela gospodarstwa rolnego. Tym razem opiszę odszkodowanie z KRUS za wypadek w rolnictwie. To dwie zupełnie inne podstawy uzyskania świadczeń za wypadek rolnika.

Zrobię to na przykładzie mojego Klienta, który niedawno z wygrał z KRUS kwotę 80 000 zł tytułem odszkodowania. Podstawą był udar mózgu, którego doznał przed laty w swoim gospodarstwie rolnym. Kluczowa w takich sprawach jest przyczyna zewnętrzna wypadku. Musi ona zaistnieć, jeżeli KRUS ma wypłacić odszkodowanie. W tym przypadku był to silny stres i ciężka praca poszkodowanego w dniach poprzedzających zdarzenie. Ostatecznie doprowadziła ona do doznania przez niego udaru mózgu.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek w rolnictwie

Gwoli wyjaśnienia jednorazowe odszkodowanie z KRUS za wypadek w rolnictwie przysługuje:

  • rolnikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • członkom rodziny ubezpieczonego rolnika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Natomiast za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności. Powinno ono nastąpić:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które rolnik prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub,
  • w drodze ubezpieczonego rolnika z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Co ważne, osoby pomagające przy zbiorach rolniczych również są ubezpieczone.

Z powyższych definicji widać, że bardzo ważna jest przyczyna zewnętrzna wypadku, którą często KRUS kwestionuje. Są jednak sposoby na jej wykazanie.

Wygrana za 80 000 zł za udar mózgu

Ostatecznie okazało się, że w przypadku mojego Klienta uszczerbek na zdrowiu jest bardzo wysoki. Wyniósł on aż 100%. Natomiast prawo do jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje w kwocie 809 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.

Skoro poszkodowany rolnik doznał 100% uszczerbku na zdrowiu Sąd musiał przyznać mu przeszło 80 000 zł (dokładnie 80 900 zł). Wcześniej oczywiście KRUS odmawiał wypłaty jednorazowego odszkodowania.

Sąd więc zmienił decyzję Prezesa KRUS, uznał zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej i przyznał przeszło 80 000 zł. To też ważny wyrok, ponieważ zarówno KRUS, jak i ZUS, niechętnie uznają udar mózgu za wypadek przy pracy. Zazwyczaj niezbędne jest odwołanie do sądu. Niestety działa to w ten sposób. Dlatego często zwracam uwagę moim Klientom, że sądy są dla ludzi i nie należy ich się bać.

Odszkodowanie nie przedawnia się!

W tego typu sprawach niezwykle ważne jest to, że te roszczenia nie przedawniają się. To oznacza, że odszkodowanie z KRUS za wypadek w rolnictwie może być dochodzone po wielu, wielu latach. Podobnie jest z odszkodowaniem z ZUS-u za wypadek przy pracy.

Warto o tym pamiętać. To oznacza, że zarówno rolnik, jak i pracownik, mogą dochodzić roszczeń od KRUS-u i ZUS-u po wielu, wielu latach. Tak też było w tym przypadku, ponieważ wypadek w gospodarstwie rolnym miał miejsce w 2011 r.

 

Radca Prawny

Piotr Stosio


Przeczytaj też o możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.


Zapraszam do skorzystania z formularza, sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *