5/5 - (2 votes)

Prudential jest jednym z największych i najbardziej znanych ubezpieczycieli na życie. Jak każdy ubezpieczyciel odmawia też w niektórych sytuacjach wypłaty na rzecz uposażonych. Zapraszam do przeczytania, jeśli i Tobie trafiła się odmowa wypłaty odszkodowania przez Prudential.

Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania z Prudential?

Ubezpieczenia na życie dotyczą zwykle zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci osoby ubezpieczeniowej. Względnie też w niektórych przypadków dożycia przez nią oznaczonego wieku.

Z reguły standardowe ubezpieczenia polegają na ubezpieczeniu na życie na rzecz osób uposażonych, którzy po śmierci ubezpieczonego dostają odpowiednie odszkodowanie. Często liczone są one w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych.

Ubezpieczony wypełnia stosowną ankietę, w której na pytania ubezpieczyciela podaje swój stan zdrowia, opisuje tryb życia i na tej podstawie zostaje zawarta umowa ubezpieczenia. Uwzględnia ona odpowiednią składkę na rzecz ubezpieczyciela.

Procedura wypłaty wydaje się prosta. Uposażony zgłasza się do ubezpieczyciela, przedstawia dokumenty dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego, wskutek czego winien niezwłocznie uzyskać świadczenie.

Zdarzają się jednak odmowy wypłaty przez Prudential, ale też i innych ubezpieczycieli, jak choćby Nationale Nederlanden.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez Prudential

Z jakich przyczyn ubezpieczyciele tacy jak Prudential odmawiają wypłaty? Zwykle dopatrują się czegoś niepokojącego w ankiecie wypełnionej przez ubezpieczonego dotyczącego jego stanu zdrowia.

Jest to delikatna kwestia, jako że stan zdrowia ubezpieczonego zmienia się.

Zgodnie z przepisami Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Natomiast Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości.

Jak zapewne domyślacie się ubezpieczyciele chętnie korzystają z tego wyłomu do odmowy wypłaty odszkodowania.

Zapominają jednak, że nie można wyciągać negatywnych konsekwencji wobec uposażonych, jeżeli ubezpieczyciel w ankiecie nie zadał odpowiedniego pytania.

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw ubezpieczyciel uznał, że zmarły zataił przed nim, że iż zmaga się z chorobą alkoholową, co według niego miało wpływ na jego zgon. W mojej ocenie taka odmowa jest zupełnie bezzasadna, gdyż nic takiego nie miało miejsca. Wskutek czego sprawa zapewne skończy się w sądzie.

Nie ma co jednak ukrywać, że takie odmowy opłacają się ubezpieczycielom. Nadal bowiem niewiele osób występuje na drogę sądową, a zdecydowanie warto.

Przeczytaj więcej o zespole stresu pourazowego.


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Skontaktuj się zwłaszcza wtedy, gdy otrzymałeś odmowę wypłaty z Prudential lub innego ubezpieczyciela na życie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *