Jak ustalana jest wysokość zadośćuczynienia pieniężnego? Czy uszczerbek na zdrowiu ma znaczenie? A może inne argumenty? O tym będzie mój kolejny tekst.

Czy uszczerbek na zdrowiu ma znaczenie?

W sprawach odszkodowawczych często problematyczne już na samym początku jest ustalenie wysokości żądanej kwoty. Często jako pomocny brany pod uwagę jest uszczerbek na zdrowiu, który można ustalić na podstawie jednego ze starych rozporządzeń.

Pamiętam sprawę, w której przy uszczerbku na zdrowiu w wysokości 30% Sąd przyznał na rzecz powoda kwotę w wysokości 330 000 zł. Natomiast przy innych – analogicznych uszczerbkach na zdrowiu zasądzone zostają kwoty w wysokości 40-50 000 zł. Zależy to od wielu czynników. A więc jakie elementy brane są pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia?

W ślad za wyrokami sądów wymieniam ich wiele.

  • Rodzaj uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, ich nieodwracalny charakter, polegający zwłaszcza na kalectwie.
  • Długotrwałość i przebieg procesu leczenia.
  • Stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość.
  • Charakter leczenia, czy było to również leczenie psychiczne.
  • Rokowania na przyszłość.
  • Poczucie nieprzydatności społecznej, poczucie bezradności czy też utrata możliwości wykonywania pracy lub nauki.
  • Uszczerbek na zdrowiu.

To jak ustalić wysokość zadośćuczynienia?

Na końcu wymieniłem uszczerbek na zdrowiu, ponieważ ma on znaczenie. Nie najważniejsze, ale jest brany pod uwagę. Wysokość zadośćuczynienia musi utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa

A więc odpowiedź na pytanie o uszczerbek na zdrowiu, a także czy jest on ważny brzmi: TAK i NIE. Dla niektórych sądów uszczerbek na zdrowiu ma istotne znaczenie, dla większości jednak – tylko pomocnicze. Liczy się krzywda, jej wielkość, na którą składa się wiele elementów. Tych wymienionych powyżej. A przy dobrze poprowadzonym postępowaniu sądowym jest ona bardziej wyraźna.

 

Piotr STOSIO

Radca Prawny


 

Zachęcam też do polubienia strony na Facebooku, link znajdziesz po prawej 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.